L’Associazione Culture del Mondo (www.culturedelmondo.org), en l’àmbit dels projectes adreçats a promoure la cultura i, en particular, la música, com a instrument de diàleg i pau, ha posat en marxa la iniciativa “Accordi di pace”, una sèrie de concerts que reuneixen músics i música provinents de territoris que viuen situacions de conflicte de convivència entre ells.

La nostra iniciativa es proposa acostar les melodies de tradició diversa, molts nombroses i bellíssimes, de vegades geogràficament properes, però distants, com a conseqüència d’una historia de convivència difícil, per subratllar, justament, cóm, també en contextos de conflicte, es pot donar llum a melodies innumerables i d’una bellesa molt gran.

Vehiculant l’extraordinari poder de la música, que arriba al  cor de manera immediata i sense necessitat d’intermediaris, mirem de superar –anul·lant-les- les barreres que es poden arribar a crear entre les persones, sobretot com a conseqüència de situacions de conflicte bèl·lic o de greu desacord social.

D’aquesta manera, creem la consciència que les diferències no són obstacle al coneixement recíproc i a la realització de la persona, sinó, ben al contrari, són precioses fonts d’enriquiment, que confrontades, poden portar-nos a l’exaltació de tot el que hi ha de compartit en la nostra comuna condició d’éssers humans.

Anul·lem així el dolor provocat per les divisions, demostrant que a través únicament de la capacitat evocadora de la música, es poden crear acords, cadascú d’ells nou i harmoniós: es poden crear, doncs, acords de pau.

PER QUÈ LA INICIATIVA “ACCORDI DI PACE”?

 

El desafiament llençat per l’Associazione Culture del Mondo és, per tant, el de provar d’imaginar un context diferent de l’actual, en el qual la música tingui el poder de crear la pau. L’esperit que anima aquest projecte és el d’unir l’art i la creativitat dels autors procedents de territoris i tradicions culturals en conflicte, per vehicular, a través de la música, missatges de pau i de respecte recíproc. Per al públic, proposem una via nova de reflexió sobre aquest tema a través d’un diàleg fet de notes, escales, acords i melodies,  amb l’objectiu d’assolir una major consciència de la nostra humanitat compartida.

L’any 2016, el nostre projecte ha rebut el suport de nombroses  i importants institucions i organismes, com l’ Unione Buddhista Italiana (UBI) www.buddhismo.it,  la Fondazione Maitreya www.maitreya.it, l’Edizione Kappabit www.edizionikappabit.com , il Sala Uno Teatro www.salaunoteatro.com e la revista Internazionale www.internazionale.it , a més de comptar amb una molt bona acollida per part de la ciutadania de Roma. El projecte ha organitzat cinc concerts intimistes ubicats en sales al cor de la ciutat, amb la participació, a cadascun d’ells, de dos artistes procedents o representants de territoris o cultures en conflicte entre ells:

Kurdistan i Iraq

Serhat Akbal facebook i

Marwan Samer facebook

Iran i música ebràica

Pejman Tadayon www.pejmantadayon.it i

Riccardo Manzi facebook

Música popular italiana i música gitana

Nando Citarella facebook i

Tcha Limberger tchalimberger.com

Burkina Faso i Mali

Gabin Dabiré facebook i

Zam M. Dembélé www.dembele.it

Tibet i Xina

Loten Namling facebook i

Shao Yue Shen facebook

COM ÉS EL PROJECTE DEL CONCERT ADP ISRAEL/PALESTINA:

 

Per a l’any 2019, fent una adaptació del format ja experimentat amb èxit en les edicions anteriors, projectem un concert únic, en el qual tocaran junts un músic israelià e un músic palestí. Abans del concert, tindrà lloc una taula rodona sobre els temes del diàleg i la pau, amb la participació d’importants experts en aquesta àrea de pensament i d’activisme, procedents d’un ampli espectre de sensibilitats.

Amb la finalitat de mantenir viva l’atenció cap aquests fronts, un cop passat el concert, posarem a disposició de tothom, al web de la iniciativa, tota una sèrie de vídeos i breus documentals sobre l’organització de l’esdeveniment, sobre els músics participants i sobre el propi concert. Es publicarà material d’acompanyament en llengua hebrea, àrab, anglesa i italiana, mirant d’oferir la màxima difusió entre el públic internacional de tot el Món.

El projecte es podrà reproduir més tard a nivell nacional i internacional; per a aquesta finalitat, explotarem al màxim les possibilitats de la modalitat “en xarxa” que orienta de manera general l’actuació de l’Associazione Culture del Mondo (culturedelmondo.org),  guiats pel desig d’abatre les barreres que ens impedeixen apreciar la nostra humanitat compartida mitjançant la promoció de la cultura, com a instrument de promoure la pau.

QUI SOM

L’Associazione Culture del Mondo (culturedelmondo.org) es proposa promoure el coneixement, la cultura i els valors de la humanitat, basant-se en el diàleg  i el respecte recíproc entre les diverses cultures que la integren. Ha estat projectada com una xarxa internacional basada sobre la bona voluntat, sobre l’excel·lència professional i artística i sobre contribucions de qualsevol procedència, a condició que les propostes comparteixin els valors comuns del respecte, l’educació, la convivència i la pau.

L’Associazione Culture del Mondo culturedelmondo.org

es fixa l’objectiu de construir la pau a través de l’art i la cultura, i establir un diàleg entre les diverses cultures del Món, mitjançant la promoció i l’organització d’esdeveniments musicals, artístics, audiovisuals i  cinematogràfics, festivals, trobades didàctiques, intercanvi de professionals i artistes, recitals poètics, arts visuals, dansa, literatura, i tot allò que representi una contribució per afavorir la lliure expressió de la diversitat cultural a Itàlia i al Món.

L’Associazione Culture del Mondo culturedelmondo.org treballa per crear un diàleg obert entre artistes procedents de totes les parts del Món, de creences i cultures diverses, en l’àmbit d’un intercanvi artístic que aprofiti els moments de creació, buscant la revaloració del rendiment creatiu a través del treball conjunt. L’Associazione establirà convenis de col·laboració amb fundacions i associacions culturals de tots els països del Món que comparteixin els mateixos objectius i estiguin treballant en projectes de naturalesa anàloga.

Són horitzons de referència els objectius del programa Europa Creativa i, especialment, la promoció de la diversitat lingüística i de les diferents formes d’expressió artística a través de projectes de cooperació transnacional, xarxes, seleccions i castings d’operadors culturals i artístics, particularment aquells que treballen amb joves artistes emergents mitjançant l’organització d’espectacles, esdeveniments, cursos de formació professional, desenvolupament d’obres de ficció per al cinema i els mitjans de comunicació, concursos de llançament i festivals.

Són àmbits de referència de l’Associació, la resolucions de la Unesco <en.unesco.org>  per a la salvaguarda del patrimoni cultural de la Humanitat i, particularment tot el que preveu la Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals,  <interaccio.pdf> del mes d’octubre de 2005.

A banda de la sèrie de concerts Accordi di Pace, desenvolupada al llarg de l’any 2016, en el 2015, l’Associazione va organitzar Spiritual Bridges” – Come to my Home”, un festival multicultural de música i art, que es va desenvolupar a diversos indrets de la ciutat, amb el patrocini de l’Ajuntament de Roma, de la Unesco i de l’Ambaixada del Marroc.

Contacte:

Associazione Culture del Mondo

Piazza di Santa Chiara 49

Roma 00186

info@culturedelmondo.org

www.culturedelmondo.org

www.accordidipace.org

www.spiritualbridges.net

facebook